Spis treści

01 | Czym jest MVP?

Zegar 6 min czytania

Definicja

W świecie cyfrowym pojęcie to zostało rozpromowane jako element idei Product Development oraz Lean Startup, których autorami są kolejno Steve Blank oraz Eric Ries. Obaj zaprezentowali koncepcję w której wdrażanie produktu cyfrowego rozpoczyna się od MVP.

*Więcej szczegółów w książkach (“The Startup Owner’s Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company”, S. Blank, B. Dorf; “The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses” E. Ries). 

Dokładne rozumienie MVP jest dość sporne i w wielu wypadkach budzi spore emocje. Odnieśmy się zatem do definicji, którą sformułował Eric Ries.

“MVP to wersja nowego produktu, która pozwala zespołowi zebrać maksymalną ilość sprawdzonej wiedzy o klientach przy jak najmniejszym wysiłku.”

W definicji, po rozbiciu na części, znajdują się elementy takie jak:

WERSJA NOWEGO PRODUKTU – najczęściej pierwsza lub kolejna  

MAKSIMUM wiedzy nt. produktu zebranej dzięki feedbackowi od użytkowników

MINIMALNY – wysiłek, nakład finansowy, zaangażowanie zespołu, ilość czasu

W przypadku produktu cyfrowego MVP jest produktem, najczęściej w początkowej fazie developmentu, który posiada minimalną liczbę funkcjonalności o dużej wartości oraz pozwala na zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników.
Użycie MVP dla walidacji pomysłów oraz potrzeb użytkowników,  a także sprawdzenia modelu biznesowego i rynku jest prawdopodobnie najczęściej używanym schematem wśród powstających startupów. To co wyróżnia podejście MVP to minimalizowanie, priorytetyzacja i sprawdzanie. Nie bez znaczenia pozostają tu również rosnące oczekiwania użytkowników i coraz łatwiejsza adaptacja skomplikowanych produktów cyfrowych.

Choć koncepcja MVP wydaje się prostym modelem, to w praktyce potrafi przysporzyć nieco trudności, szczególnie w momencie, gdy trzeba podjąć decyzję o tym, co tak naprawdę powinno zostać zbudowane.

Zalety i wady MVP

Zalety

 • sprawdzanie i testowanie hipotez (technologicznych, biznesowych) najniższym kosztem
 • ograniczenie liczby funkcjonalności do optymalnego działania 
 • badanie tendencji rynkowych
 • zbieranie znaczących ilościowych i jakościowych danych
 • zbieranie argumentów do podejmowania skutecznych i trafnych decyzji (biznesowo, technologicznie, ux-owo)
 • pozyskiwanie / poszerzanie bazy użytkowników
 • większa szansa na wzbudzenie zainteresowania inwestorów
 • minimalizacja ryzyka

Wady

 • trudność w zrozumieniu przeznaczenia MVP
 • mylenie MVP z innymi typami minimalnych produktów
 • brak sztywnych ram minimum 
 • trudność w zdefiniowaniu odpowiedniego zakresu 
 • pokusa dodawania kolejnych funkcjonalności
 • trudność w określeniu ostatecznej grupy odbiorców.

Czym nie jest MVP?

Nie każdy nowo powstający produkt będzie MVP. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji kiedy nowy produkt cyfrowy jest czymś innym niż MVP.

 1. Prototyp lub inna forma przedstawienia pomysłu zbudowana na potrzeby walidacji pomysłu z użytkownikami.
 1. POC- (proof of concept)  bo bada możliwości techniczne, a nie opinię użytkownika.
 1. Produkt, który nie ma określonego celu i obszaru testowego. W praktyce oznacza to produkt za duży, gdzie wyodrębnienie obszaru testowego jest niemożliwe. Może to być również taki produkt, który powstaje już jako kolejna wersja dobrze znanego rozwiązania. Ując tu można również taki produkt którego koncept został już bardzo dobrze zwalidowany z użytkownikami przy pomocy innych niż MVP narzędzi i doskonale wiadomo co budować.  

Jak to wygląda w praktyce? Jak to robią najwięksi?

Jak robią to najwięksi? Zobacz nasz wpis na blogu autorstwa Antoniego Leśniewskiego

Alternatywy dla MVP

Wyżej  napisaliśmy, że głównym celem MVP jest przetestowanie pomysłu biznesowego przy minimalnych kosztach. zaangażowanie użytkowników docelowych i zebranie feedbacku pozwoli trafnie określić dalsze iteracje w celu zwiększenia wartości rozwoju. Niektóre z pomysłów, które początkowo były MVP (np. Uber, Dropbox, Figma, Slack, Twitter) odniosły spektakularny sukces. Jednocześnie wg raportu Startup Genome 9 na 10 startupów ostatecznie upada, dlatego też niskokosztowe weryfikowanie idei i modeli biznesowych to idealne rozwiązanie dla większości przedsiębiorców. W ostatnich latach mówimy już właściwie, nie tyle o budowaniu MVP, ale o MVP approach.

Pomimo wieloletniej historii wcielania MVP w życie, koncepcja ta pozostała niezmienna. Na jej podstawie rozwinęło się jednak wiele innych minimalnych produktów pomagających sprawdzać i weryfikować, by porzucić lub ulepszyć produkt. Można poczuć się lekko zagubionym wśród tych trzyliterowych skrótów takich jak RAT, MVP, MMF, MMP, MMR, MAP/MLP, MBI. Czasami traktowane tożsamo z MVP lub jako jego rodzaj. My trzymamy się stanowiska, że są to kolejne etapy rozwoju MVP, wykorzystywane zależnie od kontekstu biznesowego, obszaru do zbadania lub formy feedbacku, który chcemy uzyskać. 

Minimum Marketable Product

MMP (Minimum Marketable Product) to zwykle produkt na dalszym niż MVP etapie rozwoju. „Minimum marketable product” to termin użyty po raz pierwszy w 2003 roku przez Marka Denne’a and Jane Cleland-Huang w ich książce “Software by Numbers”. Koncepcja MMP zakłada, że zarówno pomysł jak i jego przyszła obecność na rynku jest już dobrze sprawdzona. Końcowi odbiorcy produktu docelowego oraz samo zrozumienie problemu nie podlega już dyskusjom i nie musi być walidowane, a następna iteracja nadaje się do wyjścia do szerszego grona odbiorców. MMP to produkt, który daje korzyść biznesową przy zachowaniu najmniejszej możliwej liczby funkcjonalności. Testuje raczej model biznesowy i skupia się na opcjach monetyzacji.

Różnice i podobieństwa MMP i MVP

To co różni MVP od MMP to fakt, że MMP to produkt ukierunkowany bardziej na walidację modelu biznesowego, a co za tym idzie możliwości sposobów monetyzacji produktu, niż sprawdzanie samego pomysłu. 

Cechy MMP:

 • równie szybki do wdrożenia co MVP
 • zachowuje minimalną liczbę funkcjonalności
 • umożliwia testowanie na poziomie marketingu
 • stawia na sprawdzenie możliwości monetyzacji pomysłu

Minimum Lovable Product  (Minimum Awesome Product)

Z perspektywy użytkownika MVP produktu cyfrowego jawi się jako niedokończone, pełne błędów i zwyczajnie niekoniecznie atrakcyjne wizualnie. Z pomocą przychodzi MLP (Minimum Lovable Product), które możemy umiejscowić na dalszym etapie w ewolucji MVP. Jest to ukłon w stronę użytkownika, gdzie z założenia tworzony jest minimalny produkt, który użytkownik pokocha. Wszak doświadczenie ostatecznego odbiorcy odgrywa dużą rolę w chęci korzystania z produktu. 

Czym MLP różni się od MVP

MLP – stawia człowieka i jego doświadczenia na pierwszym miejscu. Zakłada tworzenie długotrwałych relacji oraz świadomość, że technologia sama w sobie nie robi już wielkiego wrażenia, a ludzie używając na co dzień wielu świetnych produktów, nie są wyjęci z próżni i już na starcie mają określone (dość wysokie) oczekiwania. Nie można więc budować produktu wyłącznie w oparciu o jego funkcjonalności. Wartością jest tu również warstwa wizualna, która wpływa na emocje użytkowników już przy pierwszym użyciu produktu.

Patrząc na proces i stopień skomplikowania można powiedzieć, że MVP sprawdza sam pomysł, na rynku, który nie jest łatwo definiowalny i gdzie nie do końca znane są potrzeby klientów. W tym przypadku nie istnieje za dużo produktów konkurencyjnych, a same rozwiązania technologiczne nie są jeszcze ugruntowane. Włożenie w budowę produktu minimalnego wysiłku, kiedy sukces jest niepewny jest zatem jak najbardziej uzasadnione. MVP stawia na szybkość.

MLP będzie lepszym rozwiązaniem, kiedy można łatwo przeanalizować rynek i szeroką gamę konkurencyjnych rozwiązań, gdzie problem użytkownika jest łatwy do zdefiniowania, a technologie, których zamierzamy użyć, stabilne. Klienci mają pokochać produkt dzięki dopracowanej warstwie UX/UI. 

Cechy MLP: 

 • stawia na doświadczenie użytkownika
 • wdrożenie MLP zajmuje więcej czasu niż MVP
 • może być wersją MVP w dalszej fazie rozwoju, jeśli MVP nie jest jeszcze szeroko znane na rynku
 • wymaga stabilnej technologii
 • dobre rozwiązanie na zbadanym rynku

Zestawienie założeń modeli MVP, MMP i MLP

MVP

 • Celem jest przyrostowe dodawanie wartości
 • Problemu nie da się zrozumieć
 • Nie można przeprowadzić analizy rynku
 • Klienci nie wiedzą, czego chcą
 • Istnieje niewiele alternatywnych produktów
 • Unikanie decyzji dotyczących architektury, ponieważ technologia jest nieprzewidywalna
 • Minimalizowanie czasochłonności, ponieważ sukces jest mało prawdopodobny
 • Zwinność
 • Klienci tolerują twój produkt

MMP

 • Celem jest monetyzacja
 • Można zrozumieć problem
 • Można przeprowadzić analizę rynku
 • Klienci wiedzą, czego chcą
 • Istnieje kilka produktów alternatywnych
 • Koncentracja na obszarach architektury, które odnoszą się do biznesu, a nie na modelu funkcjonalnym
 • Nieograniczanie czasochłonności w wybranych obszarów
 • Mierzenie
 • Klienci używają i płacą za Twój produkt


MLP

 • Celem jest zakwestionowanie rynkowgo statusu quo
 • Można zrozumieć problem
 • Można przeprowadzić analizę rynku
 • Klienci wiedzą, czego chcą
 • Istnieje wiele alternatywnych produktów
 • Podejmowanie decyzji dotyczących architektury, ponieważ technologia jest wystarczająco stabilna
 • Wysiłek/ czasochłonność adekwatna do okazji biznesowej
 • Koncentracja
 • Klienci kochają twój produkt

Nie tylko MVP. Inne metody walidacji pomysłów

„The Fake Door”

Nazywane również MVP przed MVP. Sposób ten pomaga mierzyć zainteresowanie produktem lub funkcjonalnością. Jest to metoda polegająca na udawaniu, że funkcjonalność istnieje, kiedy w rzeczywistości jest inaczej. Może to być np. guzik prowadzący do danej funkcjonalności, ale po naciśnięciu go pojawia się komunikat “under construction”.

Zalety

 • pozwala łatwo zebrać feedback nt. zainteresowania produktem lub jego braku
 • pozwala na uniknięcie rozwoju “niechcianych”  i niepotrzebnych funkcjonalności

Wady

 • możliwość utraty wiarygodności – z powodu brakujących funkcjonalności użytkownicy mogą traktować takie rozwiązania jak scam
 • niedokładne dane – niektóre kliknięcia użytkowników mogą wynikać z ciekawości, a nie z faktycznej potrzeby.

Landing Page

Można przeczytać lub usłyszeć, że landing page to bardzo dobre MVP. Nie jest to jednak prawdą, gdyż landing page nie jest działającą wersją produktu, a jedynie formą jego prezentacji, nie można go więc nazwać MVP. Zgadzamy się jednak z tym, że landing page może być dobrą metodą weryfikacji zainteresowania produktem. Dzięki stronie możemy dotrzeć do potencjalnych odbiorców i uzyskać feedback nt. samej koncepcji produktu lub wyboru potencjalnych opcji tj. rodzaje subskrypcji, ceny itd. Użycie landing page’a wydaje się najtrafniejsze, kiedy chcemy zbudować bazę potencjalnych odbiorców oraz uzyskać feedback nt. zakresu funkcjonalności w przyszłym produkcie.

Zalety

 • rozwiązanie jest szybkie i dość tanie
 • pozwala na szybką weryfikację propozycji wartości 
 • daje możliwość budowania bazy zainteresowanych użytkowników do dalszych działań marketingowych
 • daje możliwość tworzenia różnych przekazów i porównywanie wyników

Wady

 • nie można zmierzyć faktycznej konwersji przez to, że produkt nie istnieje
 • daje możliwość zbierania jedynie ograniczonej ilości danych 
 • pomysł może wykorzystać konkurencja

Email campaign

Kampania e-mailowa pozwala zmierzyć reakcję osób z Twojej obecnej bazy użytkowników na informację o nowym produkcie lub funkcjonalności. W ten sposób można sprawdzić pomysł na nową funkcjonalność lub propozycję wartości.

Zalety

 • łatwa i szybka metoda weryfikacji pomysłu
 • dociera do specyficznej, znanej grupy odbiorców
 • ułatwia bezpośrednią interakcję z potencjalnymi klientami/użytkownikami

Wady

 • wymaga posiadania bazy użytkowników.
 • wady samej kampanii e-mailowej mogą powodować zniekształcenie wyników (niska konwersja)
 • najskuteczniejsze w przypadku, gdy posiadamy już landing page

Marketing Campaign

Użycie social mediów jako ścieżki dotarcia do szerokiego grona odbiorców, gdzie uzyskanie feedbacku nt. pomysłu na produkt czy nowej funkcjonalności może być szybkie i dość łatwe.  

Zalety

 • pomaga odkryć najbardziej pożądane przez użytkowników aspekty produktu
 • jest elastycznym rozwiązaniem pod względem uzyskiwania feedbacku od bardzo zróżnicowanej demograficznie grupy odbiorców

Wady

 • może wymagać sporych nakładów finansowych
 • wymaga dobrej znajomości narzędzi analitycznych
 • jest dobrym narzędziem do zbierania danych, ale nie zapewnia zbyt dużej ekspozycji

Czarnoksiężnik z krainy Oz

Tutaj, jeśli nie jest możliwe zaimplementowanie całej kluczowej funkcjonalności w MVP, skupiamy się na realizacji tej części, która jest istotą MVP, a pozostały zakres zapewniamy zasobami firmy korzystając z rozwiązań już dostępnych na rynku. Końcowy odbiorca ma wrażenie, że dostaje skończony produkt, jednak to co jest poza polem widzenia użytkownika jest wykonywane manualnie, a sam użytkownik nie ma o tym pojęcia, np. aby sprawdzić jak wielu klientów skorzysta z subskrypcji usługi, początkowo zamówienia mogą być manualnie zduplikowane co określony czas przez zespół obsługi klienta, tak aby klient widział ostateczny efekt w postaci dostarczanych mu cyklicznie towarów. 

Zalety

 • możliwość sprawdzenia skali
 • autentyczność z punktu widzenia klienta co pozwala na zebranie wartościowych wniosków wynikających z zachowania użytkowników
 • pozwala na szybkie iteracje w trakcie eksperymentu

Wady

 • do stosowania przez określony, krótki czas
 • ograniczona ilość ludzkich rąk do pracy
 • wymaga zachowania spójności przy interakcji z użytkownikiem
 • wymaga dokładnych instrukcji działania dla osób pracujących w tle.

Concierge

Podobnie jak w przypadku prawdziwej usługi Concierge, chodzi o dostarczenie wartości dla docelowego konsumenta poprzez wykonanie za niego danego obszaru działań. W praktyce oznacza to, że jeśli w obszarze MVP identyfikujemy kluczową funkcjonalność, która jest istotna z perspektywy budowania lojalności użytkownika, ale nie jesteśmy w stanie dostarczyć jej w formie zautomatyzowanej, powinniśmy rozważyć metodę pół manualną.

Mówimy w tym wypadku o wersji produktu gdzie duża część jest wykonywana ręcznie, a klienci w odróżnieniu od metody Czarnoksiężnik z krainy OZ, wiedzą i świadomie oddają zadania osobom wykonującym pracę manualnie za kulisami. Ten sposób walidacji sprawdza się dobrze dla firm sektora B2B, gdzie przejmując pracę klientów sprawdzamy opłacalność automatyzacji funkcjonalności zaplanowanych do rozwoju w późniejszych etapach. Przykładem może być funkcjonalność automatycznego generowania wyników raportów z analiz w narzędziu początkowo wykonywana manualnie.

Zalety

 • wartościowy feedback dzięki ścisłej współpracy z klientem
 • łatwość w identyfikacji potrzeb użytkowników
 • pomaga łatwiej budować funkcjonalności dzięki lepszemu zrozumieniu procesów
 • dostarcza dużą ilość wiedzy o potrzebach użytkowników 

Wady

 • wymaga zaangażowania i przeszkolenia ludzi 
 • trudny w skalowaniu z powodu dużej ilości manualnej, czasochłonnej pracy.

Klikalny prototyp

Aby sprawdzić działanie konkretnych elementów rozwiązania warto zbudować prototyp. To dobry sposób na weryfikację działania funkcjonalności, identyfikację braków w procesie lub weryfikację sposobu przechodzenia przez proces osób z grupy odbiorców.

Zalety

 • łatwy, szybki i tani 
 • możliwość wiernego odwzorowania doświadczenia korzystania z produktu

Wady

 • nie służy do walidacji pomysłów tylko funkcjonalności lub procesów.

Wywiady z użytkownikami

Pomysł zwalidować można też na podstawie rozmów z ludźmi, którzy potencjalnie mogliby stać się przyszłymi użytkownikami produktu. Na podstawie pozyskanych  w ten sposób danych jakościowych można wyciągać wnioski o przyczynie określonych zachowań użytkowników względem produktu.

Zalety

 • stosunkowo łatwy i tani
 • pozyskiwane dane są jakościowe

Wady

 • konieczna poprawna analiza i doświadczony badacz, w innym wypadku łatwe obciążenie wniosków danymi deklaratywnymi
 • wymaga zdefiniowania grupy respondentów przed badaniem.

Pre-order

Proponując pre-order możemy sprawdzić jak duże będzie zainteresowanie użytkowników przyszłym produktem i jak wielu z nich gotowych będzie płacić za nieistniejący produkt, który ma w przyszłości rozwiązać ich problemy. Na tej podstawie możemy wyciągnąć wnioski co do zaspokojenia, bądź nie, potrzeb użytkowników.

Zalety

 • zdobycie finansowania na pokrycie kosztów produkcji
 • możliwość zaplanowania nakładu (produktu fizycznego) na podstawie realnego zainteresowania
 • szybkie i tanie

Wady

 • konieczność realizacji obietnicy
 • długi czas oczekiwania na gotowy produkt może windować oczekiwania kupujących.

Kiedy MVP się nie sprawdzi?

Jest wiele sytuacji kiedy budowanie MVP to marnowanie czasu, zasobów i pieniędzy. Czasem warto zastanowić się nad pominięciem MVP i zaplanowaniem od razu przygotowania, zaprojektowania i wdrożenia docelowego produktu. Niekiedy zupełna rezygnacja z jakiegokolwiek budowania nowych rzeczy może okazać się najwłaściwszą drogą. MVP warto pominąć gdy:

 • obszar działania firmy jest szeroko opisany/zbadany, a wynikający z działań firmy produkt będzie jednym z wielu podobnych istniejących już na rynku (np. aplikacja do zamawiania jedzenia)
 • sprawdziliśmy już, że to co będziemy budować, odpowiada na potrzebę rynku i użytkowników
 • mamy już produkt i regularnie przeprowadzamy badania ilościowe i jakościowe i na bazie wniosków z badań wprowadzamy nowe funkcjonalności.

Do zapamiętania

Podsumowując. MVP to działająca wersja produktu, którą budujemy, żeby zweryfikować pewne hipotezy. Wszystkie inne formy weryfikacji tych hipotez nie będące działającym produktem, nie są MVP ani żadną z kolejnych faz jego rozwoju. Jeśli masz zweryfikowane wszystkie hipotezy i wiesz co chcesz zbudować, to MVP nie jest dla Ciebie. Jeśli jednak masz pomysł na produkt, którego reprezentacja na rynku jest znikoma lub nie istnieje, to MVP może być rozwiązaniem, które słuszność budowania produktu opartego na Twoim pomyśle zweryfikuje.

Mamy nadzieję, że już wiesz czym jest i czym nie jest MVP. Jeśli MVp jest rozwiązaniem dla Ciebie i chcesz poznać szczegóły procesu tworzenia minimalnego rozwiązania przeczytaj kolejne rozdziały tego e-booka. 

Quiz Time

Która wersja produktu wymaga stabilnej technologii i dobrze przebadanego rynku?
Dostarczenie wartości dla docelowego konsumenta poprzez wykonanie za niego danego obszaru działań jest charakterystyczne dla metody:
Gdy nie wiemy, jakie jest zainteresowanie produktem na rynku i chcielibyśmy uzyskać od klientów finansowanie na pokrycie kosztów produkcji to najlepiej skorzystać z metody:

Congrats!

0 z 3

Uups… Podobno najlepiej uczymy się na własnych błędach. 😉 Wróć do tekstu i zobacz co Ci umknęło. Nie odpuszczaj, taka okazja może się więcej nie powtórzyc!

Nie zapomnij dodać powiadomienia o publikacji kolejnego rozdziału zmierzeniu się z kolejnym quizem!

Coś wyjątkowo Ci się spodobało? Uważasz, że coś możemy zrobić lepiej? Chciałbyś nam zadać pytanie albo wejść w ciekawą dyskusję? Chwytaj za klawiaturę i zostaw swój komentarz poniżej! 

1 z 3

Stawiamy na jakość, a nie ilość, dlatego gratulujemy jednej (naprawdę dobrej ;)) odpowiedzi. Niemniej jednak… wiemy, że chcesz więcej! Jesteśmy pewni, że ponowne przeczytanie tekstu da Ci 3 (naprawdę dobre) odpowiedzi!!! 😉

Koniecznie dodaj przypomnienie o kolejnym rozdziale i zmierz się z następnym quizem!

Coś wyjątkowo Ci się spodobało? Uważasz, że coś możemy zrobić lepiej? Chciałbyś nam zadać pytanie albo wejść w ciekawą dyskusję? Chwytaj za klawiaturę i zostaw swój komentarz poniżej! 

 

2 z 3

Wow, naprawdę dużo już wiesz, ale wydaje nam się, że ten jeden błąd nie pozwoli Ci spokojnie spać w nocy 😉 Przyjrzyj się tekstowi i spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz.

Koniecznie dodaj przypomnienie o następnym rozdziale i zmierz się z kolejnym quizem!

Coś wyjątkowo Ci się spodobało? Uważasz, że coś możemy zrobić lepiej? Chciałbyś nam zadać pytanie albo wejść w ciekawą dyskusję? Chwytaj za klawiaturę i zostaw swój komentarz poniżej! 

3 z 3

Gratulujemy!!! Widzimy, że ten rozdział to dla Ciebie bułka z masłem, ale…. czas na kolejne wyzwania!

Koniecznie dodaj przypomnienie o następnym rozdziale i zmierz się z kolejnym quizem!

Coś wyjątkowo Ci się spodobało? Uważasz, że coś możemy zrobić lepiej? Chciałbyś nam zadać pytanie albo wejść w ciekawą dyskusję? Chwytaj za klawiaturę i zostaw swój komentarz poniżej! 

Zostaw dla nas kilka słów

Zostaw dla nas kilka słów

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Wyceń projekt
en pl