KREATIK

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

KRS: 0000405020
NIP: 777-322-31-25
REGON: 301995381
Sandra Szklarek
New Business Manager
sandra.szklarek@kreatik.pl
Jesteśmy częścią
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Kreatik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul.Chłodnej 51, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000405020, posiadającą NIP: 7773223125 oraz REGON: 301995381, o kapitale zakładowym 200.000,00zł
Wyceń projekt
en pl