Badania
użytkowników

Badamy użytkowników, koncentrując się na zrozumieniu ich zachowań, potrzeb oraz motywacji, dopasowując do specyfiki zadania odpowiednie narzędzia badawcze.

Definiujemy grupę docelową produktu
Przeprowadzamy wywiady z użytkownikami, poznając ich zachowania, rutynę, motywacje
Przeprowadzamy analizę danych i tworzymy pełen obraz potrzeb użytkowników
Tworzymy raport z wnioskami i rekomendacjami

… w jakim celu robimy badania użytkowników?
  • aby zdefiniować grupę docelową
  • poznać potrzeby i problemy użytkownika
  • w celu poznania opinii użytkownika na temat proponowanego rozwiązania
  • kiedy kształt oprogramowania zależy od rzeczywistych zachowań i działań użytkowników

… dla kogo?
Firmy
które rozpoczynają pracę nad nowym oprogramowaniem, dla których potrzeby grupy docelowej są nieznane (startupy, firmy wdrażające nowy produkt).Biznesy
które chcą poprawić wyniki sprzedaży/dostosować swój produkt do potrzeb użytkownika.


Marki
które chcą lepiej poznać użytkownika docelowego i zrozumieć mocne i słabe strony istniejącego rozwiązania.… jak długo?

Zależy to od wielu czynników: aktualnej wiedzy firmy o docelowym użytkowniku, dotychczasowych badań, liczby użytkowników biorących udział w badaniu. Czas trwania testów użytkownika może zająć około 2-8 tygodni.


… jakich narzędzi używamy?
In-depth research (IDI)
Najefektywniejsza metoda pozyskiwania informacji od użytkowników. Pozwala nam uzyskać zrozumienie i perspektywę użytkownika.
Badania użyteczności
Metoda, która pozwala nam dowiedzieć się jakie emocje i reakcje wśród użytkowników wywołuje nasz produkt cyfrowy. Bardzo efektywne rozwiązanie w przypadku chęci pozyskiwania feedbacku.
Badania etnograficzne
Metoda badawcza pomagająca nam lepiej zrozumieć grupę docelową za pomocą obserwacji użytkowników w jej naturalnym środowisku.
Shadowing
Metoda, za pomocą której wyłącznie obserwujemy zachowanie użytkownika.
Grupy focusowe
Zogniskowany wywiad grupowy mający na celu pozyskanie informacji w ramach ukierunkowanej dyskusji z użytkownikami.
Badania ilościowe
Metody polegające na zdobyciu wiedzy na temat ilości użytkowników zachowujących się w określony sposób.
Badania dzienniczkowe
Ich celem jest sprawdzenie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z produktu w naturalnym otoczeniu.

… co
zyskujesz?
  • Dokładnie scharakteryzowaną grupę docelową
  • Dowiesz się więcej o zachowaniu i rutynach użytkowników
  • Dowiesz się, co użytkownicy myślą o Twojej konkurencji
  • Dowiesz się, jakie problemy powinno adresować Twoje narzędzia, aby było wartościowe dla użytkowników
  • Zdobywając wiedzę o docelowym użytkowniku zbudujesz skuteczną strategię komunikacji, która wyróżni Cię na tle konkurencji

Inne projekty z kategorii strategy:

Masz dla nas wyzwanie? Napisz:
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt

Współpraca z Kreatikiem opierała się na zaangażowaniu i głębokim zrozumieniu potrzeb klienta. Sprawna komunikacja, profesjonalizm i wspólne znajdowanie rozwiązań – to najlepsze podsumowanie pracy nad naszym projektem. Bardzo rekomenduję.
Dominika Jeżowska
Eurocash Dystrybucja

Dzielimy się wiedzą na temat strategii

Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Masz dla nas wyzwanie?
Piotr Pawłowski
New Business Sales Manager
+48 531 267 965 piotr.pawlowski@kreatik.pl
Wyceń projekt
en pl