Efektywny proces projektowy. Jak powinien wyglądać?

Może wydawać się, że “projektowanie projektu” oznacza mniej więcej to samo co “masło maślane” i jest zbędną pracą, która zabierze całą naszą siłę i kreatywność. Jednak, by stworzyć coś, co ma się podobać, po pierwsze interesariuszowi, a po drugie użytkownikowi końcowemu, musimy zaplanować poszczególne kroki.

Czego się nauczysz:

 • jak powinien wyglądać efektywny proces projektowy
 • poznasz etapy pracy nad projektem
 • jaką pracę należy wykonać na poszczególnych etapach procesu projektowego

Dla kogo:

 • dla osób uczących się korzystania z procesu Design Thinking

Sam proces projektowy charakteryzuje się uporządkowaniem, wyznaczeniem określonej drogi i podążaniem nią. Nie tylko ułatwia on pracę przy jednym projekcie, lecz także pozwala zastosować sprawdzone metody przy następnych realizacjach.

Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo przejść przez proces projektowy? Skorzystaj z naszej gotowej bazy wiedzy. Poniżej przedstawiliśmy etapy procesu projektowego, do których warto się zastosować:

1.ROZPOZNANIE

PYTANIA POMOCNICZE: dla kogo? co to za produkt? kto będzie pracował nad projektem?

Rozpoznanie to zrozumienie wyzwania. Podstawą jest ustalenie jak największej ilości informacji na temat produktu, interesariusza (zleceniodawcy projektu), użytkowników (klienci interesariusza). Naszym zadaniem jest przyjrzenie się potrzebom zarówno organizacji, jak i jej klienta, porównanie ich oraz sprawdzenie ewentualnych ograniczeń. Czy kompetencje pracowników są wystarczające? Może powinniśmy zatrudnić kogoś nowego? Czy występuje zapora w postaci ograniczeń prawnych lub technologicznych?

POMOCNICZE BĘDĄ:

 • analiza konkurencji
 • badania potrzeb
 • persony

2. KONCEPTUALIZACJA

PYTANIA POMOCNICZE: co wiemy o naszym projekcie? czego potrzebuje użytkownik? jakie są rozwiązania?

Na tym etapie musimy usystematyzować zebrane przez nas materiały i wyciągnąć wnioski odnośnie dalszego projektowania. Przeanalizowanie oczekiwań użytkowników pomoże nam zaadresować największe problemy. Warto wykorzystać tutaj warsztaty projektowe, które pozwolą zebrać nam potencjalne rozwiązania.

POMOCNICZE BĘDĄ:

 • mapowanie UX (droga użytkownika)
 • burza mózgów

3. DESIGN

PYTANIA POMOCNICZE: czy programista lub grafik wie, co robić i to rozumie?

Projektowanie odbywa się na podstawie przedstawionej architektury informacji i treści. Gotowe szkice, prototypy czy makiety warto przekazać do akceptacji wewnętrznej lub zewnętrznej. Na tym etapie ważna jest dobra komunikacja z programistami i grafikami.

POMOCNICZE BĘDĄ:

 • architektura informacji
 • prototypy lub makieta

4. WALIDACJA

PYTANIA POMOCNICZE: czy to działa dobrze? co należy usprawnić? co wymaga poprawy?

Po zasięgnięciu opinii zespołu koniecznie jest przeprowadzenie badań pod kątem funkcjonalności naszego projektu i sprawdzenia, czy to, co wymyśliliśmy, działa. Przy budowaniu od zera warto zwrócić uwagę na testy 1 : 1 z dobrze zrekrutowaną grupą docelową. Natomiast przy nanoszeniu poprawek na gotowy projekt wystarczą ankiety elektroniczne. Na tym etapie łatwo możemy zaangażować interesariuszy – mogą przeprowadzić rekrutację, obserwować testy.

POMOCNICZE BĘDĄ:

 • testy 1 : 1
 • ankiety elektroniczne
 • onboarding

5. RELEASE I MONITOROWANIE

PYTANIA POMOCNICZE: czy nasz projekt jest klikalny?

W wypuszczeniu produktu kluczową rolę odgrywa zespół od performance’u, ponieważ ma odpowiednie narzędzie do monitorowania ruchu. By z łatwością monitorować wstępne rozwiązania, produkt powinien ukazywać się etapami. Świadomość naszej grupy docelowej i ich rekomendacje poprawek oraz praca na wersji beta może pomóc w podejściu iteracyjnym.

POMOCNICZE BĘDĄ:

 • monitoring
 • etapowe wypuszczanie produktu
 • wersja beta

6. ITERACJA

PYTANIA POMOCNICZE: czy proces jest kontynuowany? czy możemy coś usprawnić?

Iteracyjność polega na powtarzaniu tej samej instrukcji w pętli, regularnym prezentowaniu wyników, stałej identyfikacji obszarów do poprawek. By proces działał, musimy bazować na poprawnym monitorowaniu, dostarczającym wyniki.

Odpowiednie przeprowadzenie procesu projektowego jest bardzo ważne, ponieważ pozwala skutecznie rozwiązywać złożone problemy i generuje pożądane efekty. Warto więc stosować go w pracy nad swoimi projektami.  

Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz do nas. Chętnie pomożemy. 

04.01.2023

Magdalena Węcłaś

Zobacz także
Efektywny proces projektowy. Jak powinien wyglądać?

Może wydawać się, że “projektowanie projektu” oznacza mniej więcej to samo co “masło maślane” i jest zbędną pracą, która zabierze całą naszą siłę i kreatywność. Jednak, by stworzyć coś, co ma się podobać, po pierwsze interesariuszowi, a po drugie użytkownikowi […]

Czytaj
Kreatik talks – Antoni Leśniewski o psychologii w UX

W tym miesiącu na Wasze pytania dotyczące projektowania UX odpowiedział Antek – UX Team Leader. Chcecie poznać największe błędy w projektowaniu e-commerce, błędy poznawcze i psychologię w UX? To wszystko znajdziecie w poniższym tekście! Dlaczego UX i psychologia są nierozłączne? […]

Czytaj
Psychologia Gestalt pomoże Ci w tworzeniu interfejsów

Pierwsze chwile naszego przebywania na stronie poświęcamy na ogólny ogląd sytuacji: gdzie znajduje się menu, jak możemy uzyskać informację, której szukamy, czego dotyczy strona. Jeśli wszystko tworzy spójną całość, to zwiększa się szansa, że użytkownik zostanie na stronie dłużej. Aby […]

Czytaj
Wyceń projekt
en pl