Prilo – Product Discovery

product discoverystrategyworkshops

Wyzwanie

Prilo to unikalne na rynku rozwiązanie do zarządzania transportem samochodów. Platforma łączy przewoźników z firmami, które poszukują partnera do przewozu swoich samochodów.

Naszym zadaniem była realizacja pomysłu naszego klienta – platformy dla przewoźników i spedytorów w obszarze transportu samochodowego w Europie. Klient musiał wspólnie opracować strategię, wygląd i funkcjonalność platformy.

Ostateczny efekt 
Ostateczny efekt 
Ostateczny efekt 
Ostateczny efekt 

Podczas wspólnych warsztatów zdefiniowaliśmy grupę docelową i stworzyliśmy aktualną customer journey map. Zidentyfikowaliśmy problemy użytkowników i zaproponowaliśmy rozwiązania, które moglibyśmy zastosować na platformie, aby ich uniknąć. Nasz zespół przeprowadził analizę konkurencji, głównie pod kątem rozwiązań i funkcjonalności. W całym procesie Product Discovery przeprowadziliśmy z klientem burzę mózgów, co ułatwiło proces tworzenia i rozwiązywanie problemów. Kolejnym krokiem było wybranie najlepszych pomysłów i przeniesienie ich do Miro w postaci szkiców, co pomogło w podjęciu ostatecznej decyzji.

Kolejnym krokiem było event storming w celu zmapowania wydajności platformy. Następnie tworzyliśmy user stories, makiety, a później prototypy, na których przeprowadzaliśmy testy użyteczności z grupą docelową. Ostatnim etapem było stworzenie design systemu.

Równolegle z tymi procesami pracowaliśmy nad strategią modelu biznesowego z wykorzystaniem business model canvas oraz nad brandingiem.

Zaangażowanie klienta w proces Product Discovery było kluczowe i pozwoliło nam wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania i podjąć decyzje w oparciu o obszerną wiedzę.

Największą zaletą Kreatik jest umiejętność zrozumienia biznesu klienta i możliwość pomocy mu w rozwoju.
Maciej Hojszyk
Dyrektor ds Marketingu, Eurocash S.A.
Firma była zadowolona z reakcji na projekt, które były ogólnie pozytywne. Firma jest przekonana, że projekt będzie skuteczny, ponieważ zespół zdobył nagrodę marketingową za wysiłki włożone w jego realizację. Podejście zespołu do tematu było interesujące.
Alicja Gaca
CEO, Fundacja Głosem Zwierząt

Osoby odpowiedzialne
za ten projekt

We devise. We design. We deploy.

Dlaczego jesteśmy tak dobrzy w tym, co robimy? Ponieważ nasz zespół tworzą ludzie doświadczeni w pracy w różnych branżach, z różnym wykształceniem i niezwykłymi pasjami, które rozwijamy po pracy.
Monika Konarzewska
Chief Strategy Officer

Masz dla nas wyzwanie? Napisz:
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt

Wyceń projekt
en pl