PORTAL PACJENTA

Grupa NEUCA od ponad 30 lat działa w obszarze ochrony zdrowia, łącząc synergicznie potrzeby farmaceutów, producentów i pacjentów. Klient zwrócił się do nas z potrzebą stworzenia portalu umożliwiającego zarządzanie podstawowymi procesami związanymi z wizytą lekarską.

 

 

 

O projekcie

W ramach współpracy z NEUCA S.A. stworzyliśmy portal umożliwiający organizację podstawowych procesów – umawianie i zarządzenie wizytami, wnioskowanie o skierowania i zwolnienia lekarskie oraz zamawianie/odnawianie recept.

Klient
Neuca S. A.
Usługa
Rozwój produktu cyfrowego
Branża
Medyczna
Kiedy
Lipiec 2023- Wrzesień 2023

MASZ PODOBNE WYZWANIE?

Nie ważne, na jakim etapie rozwoju swojego biznesu właśnie jesteś. Możesz na nas liczyć!

Kontakt

Jakie wyzwania i potrzeby zostały
określone na początku pracy?

Uwzględnienie w procesach różnych dostępów w zależności od profilu pacjenta (posiadanie konta, e-deklaracji i potwierdzonej tożsamości).

Zaproponowanie spójnej, empatycznej komunikacji, budującej zaufanie i dającej pacjentom poczucie kontroli.

Zaprojektowanie procesów w taki sposób, by pacjent czuł się efektywnie przeprowadzony przez wszystkie etapy

Jak wyglądał proces pracy?

Proces pracy został podzielony na etapy, aby wspólnie z klientem monitorować powstające rozwiązania. Propozycje, wątpliwości i pytania były na bieżąco omawiane w trakcie spotkań statusowych. Dzięki temu klient widział postęp prac, a my mogliśmy z odpowiednim wyprzedzeniem adresować napotkane wyzwania i wspólnie wypracowywać efektywne założenia.

ETAP #1

Pracę nad projektem rozpoczęliśmy od zebrania wymagań interesariuszy i przeanalizowania zmapowanych przez klienta procesów niezbędnych do stworzenia portalu pacjenta.

ETAP #2

Na podstawie wnikliwie przygotowanej architektury informacji, przeszliśmy do tworzenia makiet UX, które obejmowały aspekty funkcjonalne strony.

ETAP #3

Projekt wizualny strony powstawał po zaakcepotwaniu przez klienta wcześniej przygotowanych makiet UX.

ETAP #4

Stworzyliśmy design system, który pozwala na łatwe skalowanie produktu cyfrowego, jakim jest Portal Pacjenta.

The final result 
The final result 
The final result 
The final result 

Efekty prac

Efektem prac była wersja mobilna i desktopowa portalu, dającego pacjentom dostęp do pełnego zarządzania wizytami, skierowaniami, zwolnieniami lekarskimi, dokumentacją, receptami i możliwość rezerwacji leków przy pomocy platformy Apteline.

SUKCES #1

Proces obejmował umawianie wizyt zdalnych i stacjonarnych zarówno w ramach NFZ, jak i prywatnych.

SUKCES #2

Stworzony design system umożliwia skalowanie produktu zgodnie ze standardami dostępności oraz obowiązującymi trendami.

SUKCES #3

Kluczowe było zachęcenie do założenia profilu, złożenia e-deklaracji w przychodni oraz potwierdzenie tożsamości. Po spełnieniu tych 3. warunków, użytkownik otrzymywał pełny dostęp do portalu, bez żadnych ograniczeń. Rozwiązanie było tworzone zarówno na makietach mobilnych, jak i desktopowych. Łącznie powstało około 130 unikatowych makiet.

SUKCES #4

Rozwiązywane ścieżki obejmowały proces umawiania i zarządzania wizytami, zamawiania recept, skierowań i zwolnień lekarskich, a także wgląd w dokumentację i historię pacjenta. Zadbaliśmy o to, by dostęp do tych kluczowych procesów był jak najbardziej intuicyjny i by wymagał podjęcia minimalnej ilości kroków.

SUKCES #5

Panel główny informował o możliwości złożenia e-deklaracji, konieczności potwierdzenia tożsamości, o nadchodzącej wizycie oraz o możliwości zamówienia lekarstw do odbioru. Dodatkowo z panelu głównego w łatwy sposób użytkownik mógł dostać się do procesu umawiania wizyt, zamawiania recept oraz swojej dokumentacji.

SUKCES #6

Jednym z wyzwań było stworzenie komunikacji z pacjentem budującej zaufanie i poczucie opieki. Zwroty do pacjenta miały być proste, klarowne i jednocześnie pełne empatii. Naszym celem było sprawienie, by użytkownik-pacjent czuł kontrolę nad wyborami dotyczącymi tak ważnego aspektu, jakim jest zdrowie, w związku z czym mikrocopy było tworzone w pierwszej osobie liczby pojedynczej – umawiam, potwierdzam, odwołuję, zapisuję.

SUKCES #7

Projekt makiet UX rozwiązywał wszystkie możliwe ścieżki umawiania wizyt z uwzględnieniem różnych rodzajów pacjentów – z deklaracją i bez, z kontem i bez, z potwierdzoną tożsamością i bez. W przypadku pacjentów bez konta proces miał umożliwiać wprowadzanie minimalnej ilości danych niezbędnych do umówienia wizyty.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
ZA TEN PROJEKT

Dlaczego jesteśmy tak dobrzy w tym, co robimy? Ponieważ nasz zespół tworzą ludzie doświadczeni w pracy w różnych branżach, z różnym wykształceniem i niezwykłymi pasjami, które rozwijamy po pracy.
Marek Domżał
Project Manager
Patrycja Mikołajek
UX designer
Anna Rajzer
UI Designer
Paulina Miracka
UI Designer

Masz dla nas wyzwanie? Napisz:
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt

Wyceń projekt
en pl