Mariański Group strona www

Wyzwanie

Mariański Group to grupa nowoczesnych kancelarii prawno-podatkowych, którą wyróżnia komplementarność działań. Oferuje klientom partnerstwo biznesowe, skupiając się na rozwiązywaniu zaistniałych problemów oraz przewidywaniu konsekwencji prawnych poszczególnych działań biznesowych. W bieżących działaniach kluczowe dla Mariański Group są: innowacyjność, rozwój osobisty oraz połączenie nauki z praktyką. Na sukces i renomę grupy pracuje zespół zaangażowanych w sprawy klienta ekspertów z prawa i rachunkowości.

Wyzwaniem, przed którym stanęliśmy, było zaprojektowanie nowej strony RWD, która zachowa wizualny minimalizm i elegancję, a jednocześnie pomieści bogatą ofertę kancelarii. 

Ostateczny efekt 
Ostateczny efekt 
Ostateczny efekt 
Ostateczny efekt 

Aby w jasny i uporządkowany sposób zaprezentować usługi Mariański Group wdrożyliśmy przejrzystą i wygodną nawigację. Trzypoziomowe mega menu posiada również trzypoziomową strukturę podstron, które dzielą usługi na: kategorię usług, podkategorię usług i wreszcie konkretne usługi. 

Dodaliśmy na stronie zakładkę “Strefa wiedzy”, która jest dzielona na cztery kategorie i posiada opcję filtrowania. Strefa wiedzy została przystosowana do dodawania pobieralnych materiałów, które następnie służą do zbierania bazy maili dla marketing automation. Celem wdrożenia tego rozwiązania na stronie było zwiększenie konwersji. 

Zespół Kreatik wprowadził mnie w cudowny świat kreatywnego myślenia projektowego, przesuwając multidyscyplinarne zespoły do granic naszych możliwości twórczych. Maria i jej zespół potrafią połączyć rozległą wiedzę na temat definiowania problemów i technik generowania pomysłów z zaangażowaniem w warsztaty o dużej energii i zmysłem biznesowym.
An Louwagie
Business Consultant in Bisnode Belgium
Wyróżniali się podczas części strategicznej, ponieważ rozumieją nasze potrzeby i proponują odpowiednie rozwiązania w zakresie układu i topologii informacji. Próbowali zrozumieć kontekst użytkowania, a następnie zaproponowali najlepsze możliwe rozwiązanie. Zdecydowanie udowodnili, do czego są zdolni.
Marek Nadra
Business Solution Manager, Supporting the Enterprise, CBS Dan’IS, DACH, Danone GmBH

OTRZYMALIŚMY RÓWNIEŻ NAGRODĘ

Serwis zajął pierwsze miejsce w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018 opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” – ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny.

Super proud!!!
Super proud!!!
Super proud!!!
Super proud!!!

Osoby odpowiedzialne
za ten projekt

We devise. We design. We deploy.

Dlaczego jesteśmy tak dobrzy w tym, co robimy? Ponieważ nasz zespół tworzą ludzie doświadczeni w pracy w różnych branżach, z różnym wykształceniem i niezwykłymi pasjami, które rozwijamy po pracy.
Dawid Bartodziej
Head of Delivery
Monika Konarzewska
Head of UX Design
Joanna Kluczka
Head of UI Design

Masz dla nas wyzwanie? Napisz:
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt
Wyceń projekt

Wyceń projekt
en pl